Zadejte svůj dotaz na převod jednotekMěrné soustavy

Existují různé měrné systémy, ty lze pro přehlednost rozdělit na metrické a nemetrické. Metrický měrný systém je vždy nějakým způsobem odvozen od jednotky metr. V současnosti je v ČR platný metrický systém SI.

Metrické soustavy

V historii bylo stanoveno několik metrických soustav, lišících se tím, které jednotky byly vzaty za základní:

Nemetrické měrné systémy

Nemetrické nebo přirozené systémy jednotek předcházely metrickým systémům. Jsou to tradiční systémy měrných jednotek. Měrné jednotky jsou odvozeny především z rozměrů lidského těla nebo nějakým způsobem souvisejí s měřenou veličinou nebo objektem měření. Jsou to například tyto systémy:


Jednotka fyzikální veličiny

představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž jsou porovnávány veličiny téhož druhu. Vztahy mezi veličinami vedly k nutnosti zavedení soustav jednotek.

Pomocí stránek jednotky.elchron.cz můžete snadno převádět existující jednotky mezi sebou. Vzájemné převody jednotek pro vás již nikdy nebudou znamenat jakýkoliv problém.


 

Return to top