Římské číslice

Římské číslice představují způsob zápisu čísel pomocí několika vybraných písmen latinské abecedy. Jedná se o takzvanou nepoziční číselnou soustavu, pro které je charakteristická skutečnost, že hodnota číslice je daná jejím symbolem a nezávisí na její pozici v zapsaném čísle. Dnes se tento způsob zápisu čísel používá jen výjimečně, nejčastěji k označení pořadí (kapitoly, odstavce, panovníka).

Základní římské číslice jsou:

I= 1
V= 5
X= 10
L= 50
C= 100
D= 500
M= 1000

Slovní pomůcka pro zapamatování: Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou do Města.

Pravidla zápisu římských čísel

Spojováním a opakováním základních symbolů lze zapisovat i větší čísla. Větší číslice vždy předcházejí menší. Proto např. VI je 6, CLXXIII je 173 a MDCCCXXII je 1822.

Tabulka římských čísel

Římské čísloArabské číslo
I1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100
CC200
CD400
D500
CM900
M1000
MDCLXVI1666
MCMXLV1945
MCMXCIX1999
MM2000
MMM3000