Měrné soustavy

Existují různé měrné systémy, ty lze pro přehlednost rozdělit na metrické a nemetrické. Metrický měrný systém je vždy nějakým způsobem odvozen od jednotky metr. V současnosti je v ČR platný metrický systém SI.

Metrické soustavy

V historii bylo stanoveno několik metrických soustav, lišících se tím, které jednotky byly vzaty za základní:

Nemetrické měrné systémy

Nemetrické nebo přirozené systémy jednotek předcházely metrickým systémům. Jsou to tradiční systémy měrných jednotek. Měrné jednotky jsou odvozeny především z rozměrů lidského těla nebo nějakým způsobem souvisejí s měřenou veličinou nebo objektem měření. Jsou to například tyto systémy:


Jednotka fyzikální veličiny

Jednotka fyzikální veličiny představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž jsou porovnávány veličiny téhož druhu. Vztahy mezi veličinami vedly k nutnosti zavedení soustav jednotek.

Pomocí stránek jednotky.elchron.cz můžete snadno převádět existující jednotky (měrné jednotky) mezi sebou. Vzájemné převody jednotek pro vás již nikdy nebudou znamenat jakýkoliv problém.


Tyto stránky slouží především ke vzdělávacím a studijním účelům a nabízejí automatizovaný přepočet jednotek.


Return to top