Zadejte svůj dotaz na převod jednotekna


Datová kapacita

Datová kapacita určuje velikost uložené informace. Používá se nejčastěji v číslicové a výpočetní technice.

V praxi nejčastěji určuje velikost kapacity paměti, tzn. množství informace, která může být v jednom okamžiku v paměti uložena.

Bit (značka b) je základní jednotkou informace. Informace o velikosti jednoho bitu dokáže rozlišit 2 stavy. Násobnými jednotkami bitu jsou kilobit (kb), megabit (Mb), gigabit (Gb) a terabit (Tb).

Bajt (značka B), původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je v informatice základní jednotka kapacity počítačové paměti a objemu počítačových dat. Označuje zpravidla osm bitů, které tvoří osmiciferné binární číslo v rozmezí 0–255. V digitálních systémech se informace převádí (kódují) na posloupnost bajtů, aby mohly být uloženy a počítačově zpracovány. Násobnými jednokami bytu jsou kilobyte (kB), megabyte (MB), gigabyte (GB) a terabyte (TB).

V současnosti je bajt kodifikovaný v mezinárodním standardu ISO/IEC 80000-13:2008.

Termín „byte“ zavedl Werner Buchholz v roce 1956, při práci na počítači IBM Stretch. Zpočátku tento termín popisoval skupinu 1–6 bitů, přechod na osmibitový bajt se udál ke konci roku a později se osmibitový bajt stal standardem pro počítač System/360; jeho popularita pak vedla k tomu, že osmibitový bajt je dnes standardem.


Return to top