Zadejte svůj dotaz na převod jednotekna


Datová kapacita

Datová kapacita určuje velikost uložené informace. Používá se nejčastěji v číslicové a výpočetní technice.

V praxi nejčastěji určuje velikost kapacity paměti, tzn. množství informace, která může být v jednom okamžiku v paměti uložena.


Return to top