Zadejte svůj dotaz na převod jednotekna


Magnetická indukce

Magnetická indukce je fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na částice s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.

Magnetická indukce je vektorová veličina (přesněji řečeno pseudovektorová, neboť se jedná o axiální vektor).


Return to top