Zadejte svůj dotaz na převod jednotekna


Hustota

Hustota, zřídka označovaná také 'přesněji' jako hustota hmotnosti či zastarale měrná hmotnost[pozn. 1]) je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky. Hustota se značí: ρ [ró].

Hustota v jednotlivých částech tělesa nemusí být stejná, ale může se měnit. Hustota se také může měnit v čase (při studiu tuhých těles lze však závislost na čase obvykle zanedbat). Obecně je tedy hustota funkcí souřadnic a času.

Stavební inženýrství rozlišuje při popisu vlastností stavebních materiálů hustotu (anglicky Particle density) a objemovou hmotnost (anglicky Bulk density). Objemová hmotnost se definuje jako poměr hmotnosti tělesa ku objemu tělesa včetně póru, mezer a dutin. Tedy objem stanovený z tzv. vnějších rozměrů. Objemová hmotnost je veličina závislá na vlhkosti materiálu. Pokud jsou póry vyplněny jen vzduchem, jedná se o objemovou hmotnost materiálu v suchém stavu. Pokud je část póru vyplněna vodou, tak je třeba vždy uvést konkrétní vlhkost materiálu.


Return to top