Zadejte svůj dotaz na převod jednotekna


Rychlost přenosu dat

Přenosová rychlost udává, jaký objem informace se přenese za jednotku času. Základní jednotkou přenosové rychlosti je bit za sekundu (bit/s, b/s, nebo anglicky bps = bits per second). Jednotka udává, kolik bitů informace je přeneseno za jednu sekundu.

Používají se i násobky základní jednotky jako Kbit/s, Kbps (kilobit per second) a hodnoty s jinými předponami jako Mega (M) Giga (G). Využívá se také jednotka modulační rychlosti Baud (Bd), která udává počet možných změn stavu signálu za jednotku času. Vztah mezi rychlostí v bit/s a Bd může být libovolný - mohou být stejné, nebo může být větší jedna i druhá - to je dáno použitým kódováním. Také se používá jednotka bajtech za sekundu (B/s, Byte/s nebo Bps) a její násobky, přičemž obvykle platí, že 1 B/s = 8 b/s.


Return to top