Zadejte svůj dotaz na převod jednotek

Převést

na


Rychlost přenosu dat

Přenosová rychlost udává, jaký objem informace se přenese za jednotku času. Základní jednotkou přenosové rychlosti je bit za sekundu (bit/s, b/s, nebo anglicky bps = bits per second). Jednotka udává, kolik bitů informace je přeneseno za jednu sekundu.

Používají se i násobky základní jednotky jako Kbit/s, Kbps (kilobit per second) a hodnoty s jinými předponami jako Mega (M) Giga (G). Využívá se také jednotka modulační rychlosti Baud (Bd), která udává počet možných změn stavu signálu za jednotku času. Vztah mezi rychlostí v bit/s a Bd může být libovolný - mohou být stejné, nebo může být větší jedna i druhá - to je dáno použitým kódováním. Také se používá jednotka bajtech za sekundu (B/s, Byte/s nebo Bps) a její násobky, přičemž obvykle platí, že 1 B/s = 8 b/s.


Return to top