Zadejte svůj dotaz na převod jednotek

Převést

na


Jas

Jas je je jedna z fotometrických veličin, definovaná jako měrná veličina svítivosti.

Je to veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán (oko).


Return to top