Zadejte svůj dotaz na převod jednotekna


Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou část prostoru.


Return to top